Misja szkoły:         

SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA

Szkoła nasza jest:

- bezpieczna i przyjazna

- otwarta dla całej społeczności szkolnej

- szkołą z klasą

- szkołą promującą zdrowie 

Wizja szkoły

Jesteśmy szkołą, dla której najważniejszy jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, jego talentów, zdolności umysłowych i fizycznych oraz przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi ludźmi.